tel. 664 134 000

Psychoterapia psychodynamiczna

PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA to metoda terapii, która wywodzi się z głównych założeń psychoanalizy. Zgodnie z założeniem psychoanalizy zaburzenia psychiczne powstają na bazie nieuświadomionych konfliktów pomiędzy id, ego a superego.


Podstawowe zasady terapii psychodynamicznej:

  • istnieją nieświadome konflikty wewnętrzne i mają one wpływ
    na pacjenta
  • pacjent używa mechanizmów obronnych w celu uniknięcia konfrontacji z konfliktem
  • dynamika terapii polega na relacji pacjent – terapeuta
  • istotny jest wgląd, który daje początek pożądanej zmianie


Terapeuta bierze pod uwagę proces nieświadomy, co oznacza, że jednym
z celów terapii jest dostarczanie rozumienia, które będzie poszerzać obszar wolności od objawów, przymusów, oraz automatycznie wykonywanych zachowań, które nie są zgodne z prawdziwymi uczuciami i wewnętrznymi potrzebami pacjenta.


Psychoterapię psychodynamiczną rozpoczyna 1–4 sesji diagnostycznych, które kończą się kontraktem.

Spotkania z terapeutą trwają 45 - 50 minut, odbywają się 1 – 2 razy
w tygodniu.