tel. 664 134 000

Psychoterapia indywidualna

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA to klasyczna forma psychoterapeutyczna, która opiera się na bezpośrednim kontakcie.
Wyróżniamy jej rozmaite nurty: psychodynamiczny, humanistyczny, systemowy, behawioralno-poznawczy i inne.

Podstawą relacji terapeutycznej są intymność, zaufanie
oraz poszanowanie godności.

Wskazania do terapii indywidualnej:

 • kryzys życiowy;
 • kryzys wartości;
 • problemy w pracy;
 • cierpienie;
 • poczucie niespełnienia;
 • lęk;
 • wypalenie zawodowe;
 • poczucie pustki i braku sensu w życiu;
 • frustracja;
 • trudności w relacjach społecznych;
 • chęć poprawy funkcjonowania w rozmaitych dziedzinach życia;
 • i wiele innych.


Psychoterapię indywidualną poprzedza konsultacja psychologiczna
lub psychiatryczna, podczas której następuje identyfikacja trudności, diagnoza,
a następnie opracowanie planu leczenia.

Spotkania z terapeutą trwają 45 - 50 minut,
odbywają się 1 – 2 razy w tygodniu.