tel. 664 134 000

Terapia uzależnień od substancji psychoaktywnych

Uzależnienia od substancji psychoaktywnych - w Krakowie

Kiedy jest potrzebna terapia uzależnień i czy taką pomoc oferuje Kraków ? Każde używanie substancji psychoaktywnych (np. narkotyków, alkoholu) niesie ze sobą ryzyko uzależnienia, występuje wtedy, kiedy człowiek traci kontrolę nad przyjmowaną substancją i dochodzi do przymusu jej zażywania.
Definicja uzależnienia wg klasyfikacji ICD 10 brzmi: „Uzależnieniem nazywamy kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród których przyjmowanie substancji lub grupy substancji dominuje nad innymi zachowaniami, które miały poprzednio dla pacjenta większą wartość”.

Na ostateczne rozpoznanie uzależnienia pozwala identyfikacja trzech lub więcej następujących cech lub objawów występujących łącznie przez pewien okres czasu w ciągu ostatniego roku. Do podjęcia terapii uzależnień w Krakowie powinny skłonić zaobserwowanie własnie tych czynników.

Są to:

1.Silne pragnienie lub poczucie przymusu picia czy przyjmowania narkotyków.

2.Upośledzona zdolność kontrolowania zachowań związanych z piciem czy braniem (trudności w unikaniu rozpoczęcia przyjmowania substancji, trudności w jego zakończeniu do wcześniej założonego poziomu, nieskuteczność wysiłków zmierzających do zmniejszenia lub kontrolowania picia czy brania).

3.Fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego pojawiającego się, gdy picie alkoholu/ branie narkotyków jest ograniczane lub przerywane (drżenie mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, biegunki, bezsenność, rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, wzmożona potliwość, zaburzenia snu, niepokój, drażliwość, lęki, padaczka poalkoholowa, omamy wzrokowe lub słuchowe, majaczenie drżenie) albo używanie alkoholu lub pokrewnie działającej substancji (np. leków) w celu złagodzenia ww. objawów, uwolnienia się od nich lub uniknięcia ich.

4.Zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja na alkohol/narkotyki (ta sama dawka alkoholu nie przynosi oczekiwanego efektu) potrzeba spożycia większych dawek dla wywołania oczekiwanego efektu.

5.Z powodu picia alkoholu czy przyjmowania narkotyków - narastające zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub zainteresowań, zwiększona ilość czasu: przeznaczona na zdobywanie alkoholu, narkotyków lub jego picie, branie, bądź uwolnienia się od następstw ich działania.

6.Uporczywe picie alkoholu lub przyjmowanie narkotyków mimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych następstw picia, brania (picie alkoholu, przyjmowanie narkotyków mimo, że charakter i rozmiary szkód są osobie znane lub można oczekiwać, że są znane).

Kraków jest miastem gdzie jest wiele ośrodków leczenia uzależnień. W naszym ośrodku można również uzyskać fachową pomoc obejmującą terapię uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Tagi:Kraków, terapia uzależnień, leczenie uzależnienia,