tel. 664 134 000

Terapia par

TERAPIA PAR to wspólne spotkanie małżonków/pary z terapeutą. Jej celem jest poprawa relacji poprzez lepszą komunikację i wzajemne zrozumienie, regulację bliskości, jasne określenie potrzeb i oczekiwań obu stron. Terapia pary umożliwia poznanie mechanizmów, które uniemożliwiają rozwiązywanie konfliktów i wzajemne porozumienie.

Wskazania do terapii par:

  • trudności w komunikacji i wyrażaniu wzajemnych potrzeb;
  • częste nieporozumienia, kłótnie, wzajemne oskarżenia;
  • poczucie oddalenia, osamotnienia;
  • sytuacje kryzysowe (np. zdrada, choroba jednego z partnerów);
  • wątpliwości dotyczące pozostawania w związku lub rozstania się.


Terapia par może być prowadzona przez jednego lub dwóch terapeutów.

Ta druga forma umożliwia szersze i bogatsze spojrzenie na tematy, z którymi zgłasza się para. Dodaje także kolejną perspektywę spostrzegania problemu, jego przyczyn itp. Terapeuci pracujący w parze mają możliwość przyjąć więcej treści zgłaszanych przez klientów, co poszerza także przestrzeń do empatycznego reagowania. Prowadzący terapię mają też szansę dyskusji nad parą i jej problemem i wymiany spostrzeżeń- czy to w trakcie przerwy, czy też podczas sesji. Dodatkową zaletą jest możliwość analizy odczuć pojawiających się w parze terapeutycznej, które stanowią odzwierciedlenie emocji odczuwanych przez klientów.


Tylko razem?

Zdarzają się sytuacje, że jeden z partnerów z jakiegoś powodu nie chce podjąć pracy nad poprawą relacji w związku. Wtedy warto rozważyć terapię indywidualną. Zmiany zachodzące w świecie wewnętrznym pacjenta wpływają konstruktywnie na różne obszary życia, również na związek.