tel. 664 134 000

Psycholog po angielsku

Psycholog po angielsku dla obcokrajowców mieszkających w Krakowie

Psychoterapia po angielsku jest skierowana do osób przenoszących się z innego kraju do Polski lub mieszkających tu od jakiegoś czasu. Obcokrajowcy mogą napotykać na szereg trudności, począwszy od bariery językowej, która znacznie może utrudniać swobodną komunikację w języku polskim. Następną sprawą, z jaką mogą się mierzyć, to odmienna kultura, zwyczaje, stereotypy dotyczące ich narodowości. Nie mając znajomych czy przyjaciół i jednocześnie będąc daleko od rodziny mogą przeżywać trudności emocjonalne, przy których wskazana jest pomoc psychologa po angielsku.

Problemy psychologiczne, w jakich możemy pomóc po angielsku

Psychoterapia indywidualna w języku angielskim w naszym Ośrodku w Krakowie jest skierowana do osób, które mają trudności z funkcjonowaniem emocjonalnym, społecznym, doświadczają problemów w bliskich relacjach i związkach lub są w stanie kryzysu i szukają pomocy w jego opanowaniu.

Zapewniając kompleksową pomoc w obszarze zdrowia psychicznego, nasz Ośrodek oprócz psychoterapii indywidualnej w języku angielskim oferuje również kontakt z lekarzem psychiatrą w języku angielskim – zarówno w postaci pojedynczych konsultacji, jak i długoterminowej opieki lekarskiej.