tel. 664 134 000

Psychiatra dziecięcy - młodzieży od 14 roku życia

PSYCHIATRA DZIECIĘCY - MŁODZIEŻY od 14 roku życia zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń natury psychicznej występujących w wieku rozwojowym u dzieci i młodzieży.

Do psychiatry dzieci i młodzieży w Krakowie można się zgłaszać, jeśli zaczynamy obserwować niepokojące objawy w zachowaniu dziecka, które będą związane z jego samopoczuciem, emocjami, funkcjonowaniem intelektualnym, społecznym, zaspokajaniem własnych potrzeb. Rodzicie lub opiekunowie znają dobrze swoje dziecko i to oni zauważają zmiany w jego zachowaniu, a niekiedy informacje o tym, że jego rozwój bądź zachowanie odbiega od funkcjonowania innych rówieśników trafiają do rodziców ze szkoły i środowiska. W takich wypadkach warto zasięgnąć pomocy psychiatry dziecięcego.

Wskazania do konsultacji z psychiatrą dziecięcym:

·zespół nadpobudliwości psychoruchowej - ADHD, ADD;

·trudności w relacjach społecznych, nieśmiałość, wycofanie z grupy (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza);

·zaburzenia lękowe - fobie, nerwica natręctw;

·upośledzenia umysłowe;

·zaburzenia zachowania i emocji;

·całościowe zaburzenia rozwojowe - autyzm, zespół Aspergera;

·zaburzenia nastroju - depresje, zaburzenia afektywne dwubiegunowe;

·panika czy uogólniony lęk;

·zaburzenia jedzenia - anoreksja, bulimia;

·nerwice;

·depresja;

·zespół hiperkinetyczny;

·tiki;

·natręctwa;

·moczenie nocne;

·zaburzenie funkcjonowania społecznego w dzieciństwie;

·zaburzenie opozycyjno-buntownicze;


Często rodzice zgłaszają się najpierw do psychologa dziecięcego. Ten, w zależności od stanu psychicznego dziecka, może mu zaproponować konsultację z psychiatrą dziecięcym. Lekarz specjalista ma za zadanie postawić diagnozę, co może czasami wymagać kilku wizyt. Pozwoli to ustalić właściwy plan leczenia zgodnie z zasadami skuteczności i bezpieczeństwa. Dla właściwiej oceny stanu zdrowia dziecka psychiatra dziecięcy przeprowadza bardzo szczegółowy wywiad, zarówno z dzieckiem, jak i rodzicami, w którym pyta o przebieg ciąży, porodu oraz analizuje rozwój dziecka. Na tym etapie może być zalecone wykonanie dodatkowych badań - EEG, EKG, morfologii, moczu,badań laryngologicznych, badania okulistycznego, a niekiedy tomografii lub rezonansu magnetycznego - te wszystkie badania można wykonać w Krakowie. Dziecko może być też skierowane ponownie do psychologa dziecięcego lub klinicznego w celu wykonania niezbędnych badań i testów psychologicznych.

Dzięki tym wszystkim informacjom psychiatra dziecięcy może postawić diagnozę, ustalić, jak dalej będzie przebiegało leczenie i jeśli jest taka potrzeba - wdraża farmakoterapię. Najczęściej zaleca się terapię indywidualną u psychologa dziecięcego lub terapię grupową z dziećmi o podobnych trudnościach.

Leczenie u psychiatry dziecięcego często wymaga wsparcia rodziny lub zaangażowania w leczenie rodziny w formie terapii systemowej – terapii rodzinnej, gdzie pomocą objęta jest cała rodzina. Z tych form terapii można skorzystać w naszym ośrodku w Krakowie.


Tagi:psychiatra dziecięcy Kraków, psychiatra,