tel. 664 134 000

Katarzyna Waligóra -certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień

Ukończyła specjalistyczne szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii w Katowicach. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku: pedagogika. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie: Mediacje. Alternatywne metody rozwiązywania sporów na Akademii Górniczo – Hutnicza oraz Pomoc psychologiczno – pedagogiczną i interwencję kryzysową na Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Psychoterapeuta uzależnień - Katarzyna Waligóra

Doświadczenie zdobyła w trakcie stażu klinicznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu na Dziennym Oddziale Terapii Uzależnień Od Środków Psychoaktywnych, w Ośrodku Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce, Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia przy Szpitalu Św. Anny w Miechowie, w Stowarzyszeniu Ekwinokcjum.

W ramach własnej praktyki przyjmuje w gabinecie „DRUGA NATURA” w Miechowie. Współpracuję z Małopolskim Centrum Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej w Krakowie oraz Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Top-Med w Miechowie, gdzie prowadzi terapię indywidualną.

Pracuje z młodzieżą, dorosłymi i rodzinami przeżywającymi różne trudności. Specjalizuje się w psychoterapii skierowanej do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (m.in. narkotyków, alkoholu) oraz od czynności (m.in. uzależnienie od gier komputerowych, hazardu). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Organizuje zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne, treningi rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne wśród młodych ludzi, prowadzi szkolenia m.in. dla pracowników oświaty i warsztaty dla rodziców.

Porada lub wizyta diagnostyczna (proces diagnostyczny może wymagać́ od 1 do 3 porad diagnostycznych) – czas trwania 50 minut.

Sesja terapii indywidualnej psychoterapia uzależnień (leczenie uzależnień) – 50 min.