tel. 664 134 000

dr Agnieszka Muchacka - Cymerman

- psycholog i psychoterapeutka psychodynamiczna

Absolwentka psychologii na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Psycholog, pedagog oraz psychoterapeutka psychodynamiczna z dyplomem psychoterapeuty uzyskanym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Ukończyła Szkolenie Podyplomowe „Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania”, Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne oraz I i II stopień Integracji Sensorycznej. Pracuje w Instytucie Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Autorka ponad 30 publikacji, w tym nt: wypalenia szkolnego uczniów oraz radzenia sobie ze stresem młodzieży. Współautorka Polskiej adaptacji narzędzia diagnostycznego do badania wypalenia szkolnego uczniów (ESSBS).

Specjalizuje się w diagnozie oraz terapii dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, terapii psychodynamicznej.

Przyjmuje w poniedziałek 15 - 20, piątek 14-20