tel. 664 134 000

Interwencja kryzysowa

INTERWENCJA KRYZYSOWA to forma pomocy psychologicznej.
U jej podstaw leży czasowo ograniczony kontakt terapeutyczny skoncentrowany na problemie wywołującym kryzys.


Terapeuta zapewnia wsparcie emocjonalne, poczucie bezpieczeństwa oraz pomaga w zredukowaniu lęku.


Jej celem jest przywrócenie równowagi psychicznej, a tym samym zapobieganie dalszej dezorganizacji poprzez konfrontację z kryzysem i jego rozwiązanie.


Spotkanie z terapeutą może być wstępem do psychoterapii indywidualnej.