tel. 664 134 000

Andrzej Wiącek– psychiatra i psychoterapeuta psychodynamiczny


Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ukończył całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu psychodynamicznym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Oddziale Nerwic Kliniki Psychiatrii Dorosłych. Od 2005r. związany ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, gdzie zajmował się problematyką wieku rozwojowego (zwłaszcza zaburzeniami odżywiania) oraz w Zakładzie Psychoterapii, a także pracując w przychodniach zdrowia psychicznego i w ramach własnej specjalistycznej praktyki lekarskiej.


Na konsultację psychiatryczną przyjmuje młodzież od 14 lat i osoby dorosłe.

Prowadzi psychoterapię w nurcie psychodynamicznym. Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu nerwic, zaburzeń snu, depresji. W kręgu jego zainteresowań zawodowych znajduje się również badanie wpływu przewlekłego stresu na funkcjonowanie jednostki.

Jest psychoterapeutą prowadzącym terapie po angielsku.

Cennik:

Konsultacja psychiatryczna w języku angielskim / Skype 220 zł

Konsultacja psychiatryczna 200 zł / telefoniczna / Skype

NR. KONTA: 91 1560 0013 2013 0622 7000 0001

Rejestracja do psychiatry: 506 294 546