tel. 664 134 000

Terapia rodzin

TERAPIA RODZIN to metoda pracy z całą rodziną, rozumianą jako system, w którym zachodzą interakcje pomiędzy poszczególnymi osobami. Objawy jednego z jej członków rozpatrywane są w kontekście funkcjonowania całej grupy.


Celem terapii rodzinnej jest poprawa jej funkcjonowania, lepsza komunikacja, ustąpienie objawów u poszczególnych jej członków.


Wskazania do terapii rodzinnej:

  • trudności w komunikacji i porozumiewaniu się;
  • konflikty między poszczególnymi członkami rodziny;
  • problemy wychowawcze;
  • kryzysy rozwojowe w sytuacji naturalnych zmian w rodzinie (np.: narodziny kolejnego dziecka);
  • zaburzenia emocjonalne lub zaburzenia zachowania u dziecka lub nastolatka;
  • sytuacje kryzysowe (np.: choroba, niepełnosprawność lub śmierć członka rodziny, rozwód).



Warunkiem terapii rodzinnej jest zaangażowanie wszystkich osób w pracę nad zmianą. Plan terapii uzgadniany jest indywidualnie w zależności od potrzeb rodziny.

Spotkania z terapeutą trwają 60 minut, odbywają się co 2 - 3 tygodnie.