tel. 664 134 000

Psychiatra dziecięcy

PSYCHIATRA DZIECIĘCY zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń natury psychicznej występujących w wieku rozwojowym u dzieci i młodzieży.

Wskazania do konsultacji psychiatrycznej:

  • zespół nadpobudliwości psychoruchowej - ADHD, ADD;
  • trudności w relacjach społecznych, nieśmiałość, wycofanie z grupy (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza);
  • zaburzenia lękowe - fobie, nerwica natręctw;
  • upośledzenia umysłowe;
  • zaburzenia zachowania i emocji;
  • całościowe zaburzenia rozwojowe - autyzm, zespół Aspergera;
  • zaburzenia nastroju - depresje, zaburzenia afektywne dwubiegunowe;


Często rodzice zgłaszają się najpierw do psychologa dziecięcego.
Ten w zależności od stanu psychicznego dziecka może mu zaproponować konsultacje psychiatryczną.

Postawienie diagnozy psychiatrycznej może wymagać dwóch lub więcej spotkań, podczas których lekarz przeprowadza wywiad również z rodzicami. Leczenie psychiatryczne często wspomagane jest terapią systemową, która obejmuje całą rodzinę.