tel. 664 134 000

Piotr Wereszczyński

- psycholog i psychoterapeuta


Ukończył czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Poradni Zdrowia Psychicznego Kliniki Krakowskiej, Poradni Rodzinnej Towarzystwa Rozwoju Rodziny w Krakowie, Dziennym Ośrodku Socjoterapii w Krakowie, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Ostrowie Mazowieckim. Prowadzi treningi, warsztaty i szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, między innymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Pracuje terapeutycznie w paradygmacie psychodynamicznym. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób z problemami nerwicowymi i depresyjnymi.


więcej na stronie