tel. 664 134 000

Magdalena Adamczyk

- psycholog i psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie pięcioletniego szkolenia systemowo-psychodynamicznego, organizowanego przez Collegium Medicum UJ. Ukończyła psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracę naukową kontynuuje w ramach studiów doktoranckich (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ).

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w przedszkolu, placówce opiekuńczo-wychowawczej, środowiskowych domach samopomocy, prowadząc treningi umiejętności społecznych, warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Od ponad trzech lat związana jest z Oddziałem Psychiatrii oraz Poradnią Zdrowia Psychicznego Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie.Pracuje głównie w nurcie systemowym, z elementami podejścia psychodynamicznego, z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Prowadzi terapię indywidualną oraz terapię rodzin. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

W naszym Ośrodku Pani Magdalena Adamczyk współprowadzi terapię rodzinną razem z Panem Tomaszem Kafel.

Czwartek 16-20