tel. 664 134 000

Konsultacja psychiatryczna

KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA adresowana jest do osób, które przebyły lub aktualnie doświadczają kryzysu psychicznego. Jej celem jest postawienie diagnozy, a następnie ustalenie planu terapeutycznego, na który,
w zależności od rozpoznania i oczekiwań pacjenta, może składać się farmakoterapia, psychoterapia lub ich połączenie.

Wskazania do konsultacji psychiatrycznej:

  • kryzys psychiczny (np.: depresja, zaburzenia lękowe);
  • obawa o swój stan psychiczny;
  • zdiagnozowane zaburzenia psychiczne;
  • zaburzenia psychotyczne;
  • silne nerwice;
  • depresja;
  • zaburzenia lękowe;
  • zaburzenia odżywiania.


Częstotliwość konsultacji psychiatrycznych dostosowana jest do indywidualnego stanu psychicznego pacjenta.