tel. 664 134 000

Konsultacja psychiatryczna

KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA adresowana jest do osób, które przebyły lub aktualnie doświadczają kryzysu psychicznego. Jej celem jest postawienie diagnozy, a następnie ustalenie planu terapeutycznego, na który, w zależności od rozpoznania i oczekiwań pacjenta, może składać się farmakoterapia, psychoterapia lub ich połączenie.

Wskazania do konsultacji psychiatrycznej:

-kryzys psychiczny (np.: depresja, zaburzenia lękowe);

-obawa o swój stan psychiczny;

-zdiagnozowane zaburzenia psychiczne;

-zaburzenia psychotyczne;

-silne nerwice;

-depresja;

-zaburzenia lękowe;

-zaburzenia odżywiania.


The frequency of psychiatric consultations is adapted to the individual mental state of the patient. They can also be taught in English to foreigners.

Andrzej Wiącek - psychiatrist and psychotherapist.